200

Mẫu tem gas Kích thước  tem 7 x 14 cm hoặc to nhỏ,
Hình thức thiết kế và màu sắc tùy theo yêu cầu
Số lượng tối thiểu 2500 tem / 1 đơn hàng

Gọi ngay