35,000

  • Giá thẻ cụ thể xem dưới phần CHI TIẾT GIÁ THẺ
  • Làm trên chất liệu giấy ivory 350 cứng như thẻ nhựa nhưng giá chỉ cao hơn so với danh thiếp một chút

Gọi ngay